דקוטת רוח

טטריס

לדלקת רוח

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

טטריס - לחמישיית נשיפה כפולה, נכתב במהלך סתיו 2009 בעיר ניו יורק. העיר, עם קצב החיים המהיר שלה, הזרם הנוירוטי והזרם הרציף של האנשים, התנועה והמידע משמשת השראה ליצירה זו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

משך:

18 דקות

מכשור:

2 חלילים , 2 אבובים , 2 קלרינט ,
2 קרניים , 2 בסונים

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>