חתיכת תווים לפיאנו

חזונות

לפסנתר סולו

משך זמן:

14'40 "דקות

מכשור:

סולנו לפסנתר

שנה מורכבת:

2018

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הופעת בכורה:

TBA

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

תנועות:
1. גמלים וערק

2. בליטות דרך

3. כובעי פרווה

4. Flock & Smoke

5. באגים של הקמפיין