STRING ORCHESTRA, מוזיקה לתזמורת STRING

בין שתי חוף הים

לתזמורת מיתרים

משך:

14 דקות

מכשור:

תזמורת מיתרים

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

2009

נכתב עבור:
דאס ג'ורג'יש קאמרורצ'סטר
אריאל צוקרמן, מנצח

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הוזמן על ידי:
דאס ג'ורג'יש קאמרורצ'סטר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הופעת בכורה:

18 במרץ 2010
אינגולשטאדט, גרמניה
דאס ג'ורג'יש קאמרורצ'סטר
אריאל צוקרמן, מנצח

הערות תכנית:

בין שני חופים לתזמורת מיתרים מתאר את המחשבות, המאבקים והוויכוחים הפנימיים שעוברים במוחם ובלבם של אנשים שעלו לארץ חדשה, חווים שגשוג ומגשימים את חלומם - חלום שלא ניתן היה להשיג לגמרי במלואם מולדת. אך עדיין, למרות כל זאת, לב העם נותר בחלקו שם, במולדתם, שם הנופים, הצלילים, הריחות והשיחות הקטנות עדיין מביאים זיכרונות מילדות נעימה. בין שני חופים הוזמן על ידי אריאל צוקרמן ודאס ג'ורג'יש קמרורצ'סטר והוקדש להם.