סופרן ונבל. מוזיקה לסופרנו ולנבל לטקסטים קדמיים של קנטיקלים

A'L MishKAVI BALEYLOT

לסופרן ונבל

משך:

5 דקות

מכשור:

סופרן ונבל

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

1992

טקסט:

קנטיקלים III 1-4

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שפה:

עברית

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

נכתב עבור:

שירה גרין

 

הופעת בכורה:

7 ביולי 1996
ירושלים, ישראל
שירה גרין, סופרן
גיטית בוסון, נבל

 

סופרן ונבל | שיר השירים | שיר השירים | מוסיקה לסופרנו ולנבל | עברית