מוזיקה להקלטה, צ'לו והרפסיכורד

ARABESQUE

משך:

9.5 דקות

מכשור:

מקליט אלטו, צ'לו וצ'מבלו (בארוק)

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

2005

נכתב עבור:
שלישיית הבארוק תל אביב

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הוזמן על ידי:

לזכרם של אדל וג'ון גריי

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הופעת בכורה:

4 בספטמבר 2006
תל אביב, ישראל
שלישיית הבארוק בתל אביב:
דרורה ברוק, מקליטה
מרינה מינקין, צ'מבלו
אורית מסר, צ'לו בארוק

הערות תכנית:

בערבסק חקרתי ופיתחתי כמה מניעים סבוכים אשר מהדהדים שירי רועים דמיוניים ולחנים שזורים במזרח התיכון השמורים בדרך כלל בחליל ניי המקומי. עם מכשור בארוקי אופייני, ניסיתי לתת למדיום מבט שונה, עכשווי יותר ועם זאת אתני. ערבסק הוזמן בנדיבות לזכרם של אדל וג'ון גריי לשלישיית הבארוק בתל אביב: דרורה ברוק, מקליטים; אורית מסר, צ'לו ומרינה מינקין, צ'מבלו.