מוסיקה עכשווית לנבל | יצירות לנבל | יצירות עם נבל | יצירה ישראלית לנבל | מלחין ישראלי לנבל | יצירות לנבל | מוסיקה לנבל | תווים לנבל | מלחינים ישראלים לנבל

מוסיקה ישראלית לנבל

רפרטואר לנבל

 
 
 

מוסיקה ווקאלית עם נבל

על משכבי בלילות

לסופרן ונבל

משך: 5 דקות

אינסטרומנטציה: סופרן ונבל

עוד >>>

קריאות אביב

לסופרן ואנסמבל כלי

משך: 10:30 דקות

אינסטרומנטציה: סופרן (מנגנת גם בכלי הקשה קטנים), חליל, ויולה, צ'לו ונבל

עוד >>>

מוסיקה קאמרית עם נבל

הדים מצועפים

לחליל, ויולה ונבל

משך: 15 דקות

אינסטרומנטציה: חליל, ויולה ונבל

עוד >>>

רביעייה לחליל, קלרינט, בסון ונבל

לחליל, קלרינט, בסון ונבל

משך: 27 דקות

אינסטרומנטציה: חליל (+פיקולו), קלרינט, בסון ונבל

עוד >>>

הבזקים של דעיכה

לאנסמבל קאמרי

משך: 12 דקות

אינסטרומנטציה: חליל + פיקולו; קרן אנגלית; קלרינט + קלרינט בס; קרן; טובה; כלי הקשה (2); נבל; פסנתר

עוד >>>

ללא ליווי

מזרחה לשדות קני הסוף

לנבל סולו

משך: 8 דקות

אינסטרומנטציה: נבל

עוד >>>

מוסיקה לנבל מאת מלחינים מוזיקליים עכשוויים. מוזיקה חדשה לנבל. נבל לא מלווה, נבל עם פסנתר, נבל, ויולה ונבל. יצירות מוזיקליות קאמריות שונות לנבל מאת המלחין למוזיקה עכשווית ליאור נבוק. רפרטואר מוזיקת נבל, קטעי נבל מאת מלחינים עכשוויים, מוסיקה קאמרית לנבל, מוסיקה ישראלית לנבל, מוסיקה קאמרית לנבל ומוזיקה יהודית לנבל.