ריפטרו של צ'לו פיאנו | מוזיקה לצ'לו ופיאנו | רפרטואר לצ'לו ופיאנו | צ’לו בן זמננו

תנודות

רפטרו של צ'לו ופיאנו

Cello Piano Repertoire

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

תנודות - לצ'לו ופסנתר.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

משך:

10 דקות

מכשור:

צ'לו ופסנתר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>