מוזיקה לצ'לו ופיאנו, צ'לו ומוזיקה לפיאנו, רפטרו פיאנו צ'לו. מוזיקת גיליונות לצ'לו ופיאנו.

תנודות

משך:

10 דקות

מכשור:

צ'לו ופסנתר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

2017

נכתב עבור:
נואמי בוטין ומארי ורמולין

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הוזמן על ידי:

פסטיבל דה צ'ילול
מיכאל דיאן, מנהל אמנותי

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

הופעת בכורה:

7 באוגוסט 2017
גאפ, צרפת
נואמי בוטין, צ'לו
מארי ורמולין, פסנתר

Music for Cello and Piano
 

תנודות לצ'לו ופסנתר