בסון ופיאנו

EX SILENTIUM

לבסון ופסנתר

משך זמן:

11 דקות

מכשור:

בסון ופסנתר

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שנה מורכבת:

2018

נכתב עבור:

עוזי שלו

הופעת בכורה P:
3 בפברואר 2020
תל אביב, ישראל
עוזי שלו, בסון
אייל באט, פסנתר